dinsdag 1 september 2015

Inhoudsopgave Gen.magazine 2015-3

 

De Gen. is vertraagd. Als voorproefje dan vast wat hoogtepunten uit de inhoudsopgave:

Wat was de naam van Christiaan? 

Bij toeval ontdekte Annemieke van der Vegt dat ze rechtstreeks
afstamt van een Afrikaan die halverwege de achttiende eeuw
als jongetje werd meegenomen naar Nederland. Die ontdekking
vormde de aanzet tot een spannende speurtocht naar
zijn leven. Sophie Reinders interviewde haar.

Ballingschap in grijstinten

De Hugenootse vluchtelingen die eind zeventiende eeuw naar
Nederland kwamen, worden vaak als geloofshelden neergezet.
David van der Linden nuanceert hun ‘heldenstatus’ en plaatst
de ervaringen van deze Franse ballingen in breder perspectief.

Groeten uit Canada

Rond de vorige eeuwwisseling hielden emigranten naar Canada
contact met de familie in Nederland door middel van
brief- en prentbriefkaarten.
Jan Krijff en Karen Green verzamelden deze ‘minidagboeken’,
die een inkijkje bieden in de levens in dat nieuwe land.

In het dossier 'geld in de familie'

Klinkende namen

Familienamen als Poen, Pennings en Zondergeld vinden hun
oorsprong in ‘iets met geld’, zou je denken. Leendert Brouwer
toont aan dat dit lang niet altijd het geval hoeft te zijn.

‘Vrugtgebruik’ uit het Lakemanfonds

In 1663 benoemde Willem Lakeman al zijn nazaten van
moeders kant tot ‘eeuwiglijke’ erfgenamen; de beheerders van de
erfenis moeten jaarlijks uitkeren.
Nel Marinus is erfgenaam en probeert de geschiedenis van de
Stichting Het Lakeman Fonds te ontrafelen.

Memories van successie

Veel mensen denken dat vooral van de elite successiememories bewaard zijn gebleven. Maar deze vaak verrassend rijke bronnen zijn juist in overgrote meerderheid overgeleverd van mannen en vrouwen uit de lagere standen. Jaap Moes doet een en ander uit de doeken.

Verschijningsdatum Gen.magazine

 

Als gevolg van problemen met de papierlevering is de verschijningsdatum van Gen.magazine verlaat. Wij hopen dat ons kwartaalblad rond 25 september bij u op de mat ligt.