woensdag 11 juni 2014

Gen.magazine zoekt oude schoolfoto's voor rubriek NostalGen

We krijgen steeds veel reacties op onze oproep voor fotomateriaal voor de rubriek NostalGen. In het septembernummer van Gen.magazine is het thema 'naar school'. Heb je een mooie foto van je overgrootvader in de klas, een grootmoeder op weg naar school, of een oudtante touwtjespringend op het schoolplein?  Dan houden we ons van harte aanbevolen. We zijn m.n. op zoek naar foto's van vóór de oorlog en hopen op juweeltjes uit verschillende tijdperken. We zoeken niet alleen klassenfoto's, maar juist ook andere taferelen, zoals de onderstaande foto.

"Schoolvoorbeeld". De vader van één van onze collega's.

Foto's kunnen via WeTransfer (gratis) worden opgestuurd naar de redactie, t.a.v. uitgeverij@cbg.nl. De inzendtermijn sluit op 10 augustus. De redactie zal uit de inzendingen een eigen selectie maken. De inzender geeft toestemming dat de foto gepubliceerd wordt in Gen.magazine.

Vereisten

Een scan moet voldoen aan de volgende vereisten: scan in kleur, format JPEG of Tiff, minimaal 300 dpi, originele afmetingen (niet verkleind).

Bij de inzending a.u.b. vermelden wanneer de foto is genomen, wie de geportretteerden zijn en waar het tafereel zich afspeelt. Gelieve ook de adresgegevens en het telefoonnummer van de inzender te vermelden, zodat de redactie eventueel contact op kan nemen.

Suriname. Op weg naar school. Ca. 1900 (Geheugen van Nederland)
Schoolklas in Huizen. Ca. 1900 (Geheugen van Nederland)

vrijdag 6 juni 2014

Inhoud van het nieuwe nummer van Gen.magazine

Rond komend weekend valt het juni-nummer van Gen.magazine bij de Vrienden van het CBG op de deurmat. Het thematisch dossier is deze keer gewijd aan de Nederlandse adel, i.v.m. het tweehonderdjarig jubileum van het koninkrijk en dus ook tweehonderd jaar Nederlandse adel.Inhoudsopgave:

Een museum over familie
In het Limburgse Eijsden staat het enige familiemuseum ter wereld. Op 16 mei opende daar het Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in een oud klooster. Het CBG heeft heel wat van zijn museale collectie in bruikleen afgestaan. Ruud Straatman vertelt wat er te zien en te doen is in en rond Eijsden.

Namen van adel
Adellijke familienamen zijn namen waar een adellijke titel of een predikaat aan verbonden is. Maar zijn ze ook op een andere manier herkenbaar? Leendert Brouwer laat zien hoe adellijke namen tot stand zijn gekomen, en hoe het kan gebeuren dat een ‘Meijer’ wél van adel is, en een ‘De Graaf’ niet.
Een lange versie van dit artikel is online beschikbaar als text only pdf .

Van Coeverden
De familie Van Coeverden is van heel oude adel. Al in de dertiende eeuw leerden ze de Hollandse heren ‘mores’. En nu? Hilbrand Rozema interviewde twee baronnen, die zich altijd erg bewust zijn geweest van hun positie – en die toch heel gewoon zijn gebleven.

De Ridderlijke Duitsche Orde
Tijdens de derde kruistocht (1189-1192) werd de Duitsche Orde opgericht. De tradities staan hoog in het vaandel in de orde. Binnenkort verschijnt een boek over de eretekenen en uniformen van de leden. Speciaal voor Gen. schreef auteur Fr. de Boer een voorpublicatie.

Audrey Hepburn en Nederland
Een van de grootste actrices van de westerse wereld is opgegroeid in Nederland als dochter van een Nederlandse barones. En toch vinden we amper sporen van haar aanwezigheid hier. Hanneke Ronnes en Ellen Lammers breken een lans voor het instellen van ‘herinneringsplaatsen’ voor Audrey Hepburn.

Merklappen
Walter van de Garde en Joke Visser doen al heel wat jaren onderzoek naar merklappen en stoplappen. Van de Garde beschrijft hoe de maaksters van een aantal van deze fraaie handwerkproducten met behulp van genealogisch onderzoek aan elkaar zijn te koppelen.

En verder in het dossier:

Nederlandse adel

Het thema van het dossier is ‘Nederlandse adel’. Maar wat ís dat eigenlijk en hoe is die adel dan ontstaan? Robert Stiphout zet de geschiedenis van de adel in de Nederlanden uiteen.

Nederland’s Adelsboek

Guus van Breugel nam een kijkje in de keuken van de samenstellers van het ‘rode boekje’.

200 Jaar Hoge Raad van Adel
Secretaris Egbert Wolleswinkel beschrijft de geschiedenis en functie van dit Hoge College van Staat.


Zoals gebruikelijk in Gen. ook de rubrieken Nieuws, Gesignaleerd, CBG weet raad, Portret & Verhaal (van het RKD), Armoriaal, Kijk op Bronnen, Familiejournaal, Archiefwijzer, de lezerscolumn Familiekroniek en de vaste columns Memo, Favo, Digitaal, Vernoeming, Vrouwen en kinderen eerst. Nieuw is de column @EricHennekam van de bekende zoekspecialist, met tips over het zoeken naar historische persoonsinformatie op internet.