vrijdag 14 maart 2014

Gen.magazine zoekt oude kampeerfoto's voor rubriek NostalGen.

Voor de rubriek NostalGen. in kwartaalblad Gen.magazine van juni 2014 is CBG op zoek naar fotomateriaal van kamperende mensen uit familiealbums van vóór 1960. Aanleiding is het honderdjarig bestaan van camping Bakkum, de 'oudste camping van Nederland'.  We zijn met name opzoek naar foto's uit verschillende tijdvakken, van de 19e eeuw tot en met de jaren 50.

Padvinders, 1913 (Spaarnestad Photo)
Wijze van inzenden:
Lezers kunnen scans van hun eigen foto's het beste via We-Transfer (gratis) naar de redactie sturen, t.a.v. uitgeverij@cbg.nl. De mogelijkheid tot inzending sluit op 20 april.

Vereisten:
Een scan moet voldoen aan de volgende vereisten: scan in kleur, format JPEG, 300 dpi, originele afmetingen (niet verkleind).

Bij de inzending a.u.b. vermelden wanneer de foto is genomen, wie de geportretteerden zijn en waar het tafereel zich afspeelt. Gelieve ook de adresgegevens en het telefoonnummer van de inzender te vermelden, zodat de redactie eventueel contact op kan nemen.

De redactie zal uit de inzendingen een eigen selectie maken. De inzender geeft toestemming dat de foto gepubliceerd wordt in Gen.magazine.

donderdag 6 maart 2014

Multimediale proeftuin van Gen.magazine

Nota bene@Gen. is een Digitaal dossier van het Centraal Bureau voor Genealogie dat kan worden gezien als de webstek van het vernieuwde CBG-kwartaalblad Gen.magazine.
Op Nota bene@Gen. zullen bijdragen verschijnen als aanvulling op artikelen, columns of nieuws-items in Gen.magazine. Daarbij kan het gaan om een aantal handzaam gepresenteerde hyperlinks, een uitgebreide literatuurlijst, speciale annotaties, uitgebreide bijschriften bij foto's, aanvullend beelmateriaal etc., etc. De praktijk zal uitwijzen welke toepassingen allemaal mogelijk zijn en iets toevoegen aan Gen.magazine. Zeg maar Nota bena@Gen. als multimediale proeftuin van Gen.

De oplettende bezoeker zal misschien hebben opgemerkt dat dit digitaal dossier een voortzetting is van Methodiek dossier@CBG, onder een nieuwe naam. De verschillende bijdragen uit de afgelopen 4 jaar blijven via het Blogarchief en de Labels (=trefwoorden) in de linkermarge gewoon beschikbaar.
Bij gelegenheid zullen de oudere bijdragen mogelijk worden geactualiseerd in Nota bena@Gen. of in één van de andere Digitale dossiers@CBG.

Links bij artikel Maarten van Bourgondiën, maart 2014

Deze links horen bij het artikel Op zoek naar militairen in de negentiende en twintigste eeuw van Maarten van Bourgondiën, in Gen.magazine van maart 2014 (pag. 29-34).

Overzicht afstammingsreeksen Karel de Grote bij artikel Kees Kuiken, maart 2014

Dit overzicht als PDF hoort bij het artikel Van Alma tot Zuiderent van Kees Kuiken, in Gen.magazine van maart 2014 (pag. 8-12).In het overzicht staan inmiddels 212 afstammingsreeksen van Karel de Grote, zoals te vinden op www.kareldegrote.nl (stand van zaken sept. 2013). Het overzicht is te lezen als een genealogie van afstammingsreeksen.

Veel reeksen volgen een hele tijd dezelfde stamreeks als een eerdere reeks, waarna deze afsplitst. Wanneer in de vroege generaties van een oude reeks een fout zit waardoor deze niet meer klopt, dan geldt deze fout ook voor de latere reeksen die na de fout afsplitsen van de oudere reeks. In het overzicht merkt Kees Kuiken de reeksen die op z'n minst twijfelachtig zijn.

Uitgebreide bijschriften illustraties artikel Joost Welten, maart 2014

Onderstaand volgen de meer uitgebreide illustratie-bijschriften bij het artikel van Joost Welten in Gen.magazine van maart 2014 (pag. 36-45): Ons bloed heeft gevloeid voor het Keizerrijk. De verrassende militaire avonturen van twee Roermondse rechterszonen.Pag. 36-37
Napoleon op weg naar de keizerskroning. De door acht paarden getrokken koets van Napoleon draaide op 2 december 1804 in Parijs van de Pont Neuf in de richting van de Notre Dame, waar de plechtigheid zou plaatsvinden. Zijn koets werd voorafgegaan door mamelukken van de Keizerlijke Garde en werd gevolgd door de bereden kapel van dezelfde eenheid. Dit olieverfschilderij van Bertaux is voor zover we dat kunnen vaststellen waarheidsgetrouw. Ook uit andere bronnen is bekend dat de publieke belangstelling voor het evenement niet massaal was. (Museum Carnavalet, Parijs, inv.nr. P2243)

Pag. 38
De Markt te Roermond. Aan de rechterzijde is het stadhuis zichtbaar, waar in de Franse tijd de loting voor de dienstplicht plaatsvond. Deze met waterverf ingekleurde tekening is na de Franse tijd gemaakt, waarschijnlijk door Alexander Frans van Aefferden. De troepen die zijn afgebeeld, zijn nationale militie (infanterie) en dragonders (cavalerie) van het Nederlandse leger. De officieren zijn herkenbaar aan de oranje sjerp die ze om hun middel dragen. (Particuliere collectie, Amsterdam)
Op 21 januari 1802 plaatste Pierre Timmermans deze handtekening op een paspoort, dat hij had aangevraagd om naar Keulen te reizen. Uit het verzorgde schrift blijkt dat hij een behoorlijke opleiding had genoten. (Gemeentearchief Roermond)

Pag. 40
De rechtbank van het arrondissement Roermond (‘tribunal de première instance’) was gevestigd in het voormalige jezuïetenklooster in die stad. Hier stond herbergier Nijs uit Leveroy terecht. Kladtekening van Alexander Frans van Aefferden uit 1815. (Regionaal Historisch Centrum Limburg (Maastricht), Familiearchief Michiels van Kessenich, inv.nr. 128)

Pag. 41, boven
Soldaat uit het 20e regiment dragonders. Pierre Timmermans diende in het 13e regiment dragonders. De uitrusting van de diverse regimenten dragonders was hetzelfde. Alleen de kleuren van de uniformen verschilden, zodat elk regiment een eigen esprit de corps kon ontwikkelen. Ingekleurde gravure, uitgegeven door Martinet. (Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Brussel)

Pag. 41, beneden
Bereden gendarme in parade-uniform. De gendarmes vormden het gewapende gezicht van de napoleontische staat. Deze paramilitaire politiemacht opereerde in kleine brigades die over het hele land waren verspreid, ook op het platteland. Aquarel van Carle Vernet uit 1812. (Musée de l’Armée, Parijs)

Pag. 42
Een sergeant-majoor gaat met het regimentsvaandel in de hand voor in een aanval op een veldschans. De afbeelding staat symbool voor de vechtlust die in het Franse leger werd gecultiveerd. Ingekleurde gravure, uitgegeven door Martinet. (Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Brussel)

Pag. 43, boven
Een grenadier (links) en een fuselier (rechts) van het 16e regiment lichte infanterie van het leger van Napoleon. Lichte infanteristen opereerden niet in een linie, maar vochten individueel of in kleine groepen, voor de linies uit. Daarom was het voor hen belangrijk om niet te veel op te vallen in het landschap. Lichte infanteristen in het leger van Napoleon droegen daarom een donkerblauw uniform. Het 2e régiment étranger waarin Ramaeckers diende, bestond ook uit lichte infanterie.
Onder napoleontische militairen waren snorren en lange bakkebaarden populair. In deze aquarel van Weiland is de gezichtsbeharing duidelijk waarneembaar. (Brown University)

Pag. 43, beneden
Cosmé Ramaekers schreef van 30 juni 1809 tot en met 12 april 1810 in totaal vier schriftjes vol met zijn belevenissen als napoleontisch officier en krijgsgevangene in Spanje. Naderhand bond hij deze in één boekje in. Aan zijn geschriften gaf hij - in het Frans - de titel mee: ‘Reis en veldtochten in Spanje in de jaren 1808 en 1809 met een vervolg tot in 1810, opgedragen aan mijn ouders’. (Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Brussel)

Pag. 44
Franse rechters droegen rond 1800 halflange zwarte toga’s, met daarop een driekleurig lint in de kleuren van de Franse vlag. Ingekleurde gravure van Labrousse uit 1796. (Brown University)