maandag 7 oktober 2013

Onderzoeksgids Bataafse Tijd 1795-1813

Wie historisch onderzoek wil doen in een bepaald tijdvak moet inzicht hebben in de bestuurlijke en rechterlijke instellingen die actief waren in die periode. Zonder kennis van de zogenaamde archiefvormers kan een onderzoeker er zich immers geen voorstelling van maken in wel archief hij moet zoeken.

De Bataafse Tijd is wat dat betreft een van de meest ingewikkelde periodes van de Nederlandse geschiedenis. In 1795 kwam een einde aan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Na een overgangsperiode van 1795 tot 1798 zijn tot 1813 achtereenvolgens vijf verschillende staatsregelingen van kracht geweest. In elk tijdvak werd gestreefd naar een volledige nieuwe opzet van het landelijke en soms ook het provinciale bestuur en de rechtspraak. De instellingen kregen dan nieuwe namen en soms andere taken. 

Huygens ING geeft een speciale gids uit die de onderzoeker hierbij te hulp komt:  J. Roelevink, Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813.
 
De gids biedt inzicht in de samenhang van het bestuur per periode en de taken en de organisatie van de instellingen, met bijbehorende wetgeving en hulp bij een effectieve raadpleging van hun archieven. De gids behandelt in totaal 218 landelijke en 108 gewestelijke instellingen die zich in de Bataafs Franse tijd hebben beziggehouden met bestuur en rechtspraak in Nederland. De gids is te koop via de webshop van Huygens ING.
 
J. Roelevink, Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813. 460 pag.'s (180x270 mm), prijs € 30,- (incl. verzendkosten), ISBN 978-90-5216-181-5.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten