zaterdag 28 september 2013

Afstammelingen van Confucius

Zoals het in de westerse wereld onder veel genealogen een sport is om een lijntje naar Karel de Grote aan te tonen kan een Chinees proberen zijn afstamming terug te voeren op Confucius.

Er zijn tal van overeenkomsten te bedenken. Waar Karel de Grote een belangrijke rol wordt toebedeeld als erflater voor Europa hebben de ideeën van Confucius de Chinese samenleving verregaand beïnvloed.
Opvallend verschil is echter het aantal afstammelingen. Gaat bij ons de mare dat je wel héél veel pech moet hebben om géén lijntje naar Charlemagne te vinden, onder de méér dan een miljard Chinezen schijnen zich maar grofweg twee miljoen mensen op een afstamming van Conficius te mogen beroemen. En dat terwijl het van nu naar Confucius (551-479 BC) een dikke tachtig generaties is en van nu naar Karel de Grote (742-814 AD) ongeveer de helft.

Verder lijkt het er op dat de afstammelingen van Confucius officieel worden bijgehouden. Bij ons is het Karel de Grote onderzoek een soort wild-west terrein waarop zich zowel serieuze onderzoekers als vele charlatans bewegen. In 2009 is in zijn geboorteplaats Qufu een officieel parenteel van Confucius gepubliceerd. Het overzicht bestaat uit 43.000 pagina's in 80 boeken en omvat 83 generaties met in totaal ca. twee miljoen nazaten. Bij de voorlaatste publicatie in 1937 was er nog maar sprake van 560.000 nakomelingen. De toename komt niet alleen voor rekening van nieuwe generaties sinds 1937, in de publicatie van 2009 worden voor het eerst ook vrouwen, etnische minderheden en Chinezen in het buitenland erkend als nazaten van Confucius.

Helaas is ons geen plaats in Nederland bekend waar het Confucius-parenteel te raadplegen is.

donderdag 5 september 2013

Horizontale genealogie


In het nieuwe Jaarboek van het CBG een interessant artikel van Marty Bax: 'Verticale en horizontale worteling. Of hoe Westerse esoterie in de familie kan zitten'.

Veel dingen worden van generatie op generatie doorgegeven; zaken als levensstijl, religie, normen en waarden. Maar gedurende haar onderzoek naar de verspreiding van de ideeën en idealen van esoterische en aanverwante stromingen ontdekte de auteur ook een duidelijke verspreiding binnen een generatie, tussen families die door huwelijken en vriendschappen met elkaar in verbinding stonden. Dit levert prachtige informatie op.

Het
Jaarboek 2013, De genealogische werkplaats. Ethiek en Methodiek van het onderzoek  is vanaf medio september te koop bij het Centraal Bureau voor Genealogie. Vrienden van het CBG ontvangen het gratis.