woensdag 10 oktober 2012

Geschiedenis van de bevolkingsomvang - II

Reeds eerder (juli 2011) werd in dit Dossier een bericht gewijd aan de bevolkingsomvang van landen en steden in het verleden. Ons bereiken nl regelmatig vragen dienaangaande van mensen die zich een beeld proberen te vormen van de omvang van een stad in het verleden, omdat ze bijvoorbeeld proberen in te schatten hoe groot de kans is dat twee mensen die tegelijk ergens leefden elkaar ook daadwerkelijk gekend moeten hebben danwel familie van elkaar waren.
We verwezen toen naar allerlei handige websites die daarbij behulpzaam kunnen zijn. Relatief weinig aandacht ging daarbij uit naar de laatste twee eeuwen, terwijl daarover juist veel gegevens te vinden zijn. Vandaar dit vervolg.


Op de website volkstellingen.nl zijn in detail de gegevens van de Volkstellingen van 1795 t/m 1971 terug te vinden. Bijna ieder decennium werd er wel een nieuwe volkstelling gehouden. De gegevens zijn niet alleen beschikbaar per provincie, maar ook per gemeente. Vaak zijn er zelfs gegevens bekend over beroepen en aantallen huizen per gemeente.

Voor meer recente gegevens kan men verder nog terecht bij het Centraal Bureau voor Statistiek. Met gegevens tot op het niveau van postcode...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten