woensdag 10 oktober 2012

Geschiedenis van de bevolkingsomvang - II

Reeds eerder (juli 2011) werd in dit Dossier een bericht gewijd aan de bevolkingsomvang van landen en steden in het verleden. Ons bereiken nl regelmatig vragen dienaangaande van mensen die zich een beeld proberen te vormen van de omvang van een stad in het verleden, omdat ze bijvoorbeeld proberen in te schatten hoe groot de kans is dat twee mensen die tegelijk ergens leefden elkaar ook daadwerkelijk gekend moeten hebben danwel familie van elkaar waren.
We verwezen toen naar allerlei handige websites die daarbij behulpzaam kunnen zijn. Relatief weinig aandacht ging daarbij uit naar de laatste twee eeuwen, terwijl daarover juist veel gegevens te vinden zijn. Vandaar dit vervolg.


Op de website volkstellingen.nl zijn in detail de gegevens van de Volkstellingen van 1795 t/m 1971 terug te vinden. Bijna ieder decennium werd er wel een nieuwe volkstelling gehouden. De gegevens zijn niet alleen beschikbaar per provincie, maar ook per gemeente. Vaak zijn er zelfs gegevens bekend over beroepen en aantallen huizen per gemeente.

Voor meer recente gegevens kan men verder nog terecht bij het Centraal Bureau voor Statistiek. Met gegevens tot op het niveau van postcode...

dinsdag 2 oktober 2012

Boek over de nozems van de Gouden Eeuw


Bij de Amsterdams University Press verscheen een boeiend boek over mannelijke adolescenten in de Gouden Eeuw.  In dit boek van Benjamin Roberts worden jonge mannen uit de periode tussen 1620 en 1630 geportretteerd. Als bekendste voorbeeld wordt Rembrandt genoemd. Zij gingen tegen de conservatieve tijdgeest in door hun haar te laten groeien en flamboyante, dandy-achtige kleding te dragen. Zij dronken overmatig, daagden stadswachten uit, waren promiscue en zongen wellustige liederen. Bovendien waren deze jongemannen de eersten uit de Europese geschiedenis die tabak rookten. Met andere woorden, we hebben hier te maken met een soort nozems of hangjongeren avant la lettre.

De jaren 1620-1630 waren de welvarendste periode in de Gouden Eeuw. Stijgende inkomens en een liberale tijdgeest brachten deze opstandige generatie voort, iets wat een sterke invloed had op de Nederlandse identiteit in de zeventiende eeuw. Aan de hand van hoofdstukken over kleding, drank, geweld, seksualiteit, drugs en vrijetijdsbesteding schetst Benjamin Roberts een indringend beeld van deze jeugdcultuur. 
Roberts toont met dit boek aan dat normafwijkend gedrag van alle tijden is. Juist in periodes van stijgende welvaart ontstaat ruimte voor buitenbeentjes, worden extravagantie en het zwarte schaap geaccepteerd. Deze makkelijk te lezen studie met sprankelende en hilarische voorbeelden laat dat overtuigend zien.


Benjamin B. Roberts,  Sex and Drugs before Rock 'n' Roll - Youth Culture and Masculinity in Holland's Golden Age, uitgegeven door Amsterdam University Press (Amsterdam 2012), 336 pag.'s, ISBN 978 908 9644 022, prijs € 37,50.

Benjamin B. Roberts is een onafhankelijke Amerikaanse historicus en journalist gevestigd in Amsterdam.