vrijdag 21 september 2012

Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis op komst?

De plannen voor een Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in Limburg beginnen steeds concretere vormen aan te nemen. Inmiddels heeft een groot aantal organisaties toegezegd het initiatief op de een of andere manier te willen ondersteunen. Initiatiefnemer is Leo Barjesteh. Als vestigingsplaats heeft men het voormalige Ursulinenklooster in Eijsden op het oog. In november moet de gemeenteraad van Eijsden-Margraten zich hierover uitspreken. Het museum zou begin 2014 moeten openen.

Het beoogde museum zal aandacht hebben voor familiegeschiedenis in de meest brede zin: genealogie, heraldiek, familiesymbolen en -tradities, iconografie, rituelen, migratiegeschiedenis, DNA-onderzoek, forensisch onderzoek, de evolutie van de mens etc. etc. Alle mogelijke windstreken zullen daarbij aan bod komen.

Met nadruk zal ook aandacht worden gegeven aan genetisch onderzoek (o.a. Haplogroepen) en de geschiedenis van de evolutie van de mens. In verband met dat laatste aspect is samenwerking gezocht met de Stichting Eugène Dubois, genoemd naar de ontdekker van de Javamens. Eugène Dubois was afkomstig uit Eijsden en wordt algemeen beschouwd als een baanbrekend figuur voor de paleoantropologie en was belangrijk voor het geaccepteerd maken van Darwin's evolutietheorie.

Er is inmiddels een website van het museum in oprichting (deels "onder constructie"), en er zijn folders in het Nederlands en het Engels