woensdag 6 juni 2012

Lezing: Ontwikkeling in genealogiebeoefening vanuit ethnologisch oogpunt

Op donderdag 21 juni (1700-1830 uur) houdt prof Elisabeth Timm in Amsterdam de 13e Meertens Ethnologie Lezing. De lezing is in het Engels en draagt de titel Reference and Reverence. Two Modes of Popular Genealogy in Europe since the 19th Century. (‘Reference and Reverence’ Twee vormen van genealogie in Europa sinds de negentiende eeuw.)

Sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw is onderzoek naar afstamming, het maken van stambomen, het schrijven van familiegeschiedenissen en de opbouw van verwantschaps-databanken in de hele wereld bijzonder populair geworden. Hierdoor is de genealogie van een ‘beschermings’-instrument en hulpwetenschap van de adel getransformeerd tot een geliefde historisch georiënteerde massapraktijk. Deze verschuiving werd gefaciliteerd door de opkomst van digitale technieken en formats zoals databanken, internet en mailinglists. De popularisering van de genealogie kent echter geen lineaire ontwikkeling en laat verschillende vormen of modi zien die zich niet chronologisch ontwikkelen: de modus van reverence verwijst naar het kwalificeren van genealogische onderzoeksresultaten waarbij men ervoor kiest bepaalde personen tot één familie te laten behoren en waarbij anderen juist worden buitengesloten. De modus van reference impliceert het niet-kwalificerend verzamelen van familieleden, met als doel zoveel mogelijk verwanten op te sporen via historisch onderzoek.

In haar lezing zal prof. dr. Elisabeth Timm deze twee modi behandelen op basis van voorbeelden in Europa. Zij zal ingaan op vragen als: tonen actuele populaire vormen van genealogie nog verbindingen met de adellijke en wetenschappelijke genealogie, of tonen ze een eigen dynamiek en daarmee nieuwe manieren omtrent het definiëren van verwantschap en familie? Bovendien zal Timm de vraag beantwoorden hoe de populariteit van genealogie en persoonlijke familiegeschiedenissen zich verhoudt tot de debatten rond nationalisme en cultureel erfgoed?

Elisabeth Timm is professor Europese Etnologie aan de Universiteit van Münster. De lezing in Academisch-cultureel Centrum Spui25 kan gratis worden bijgewoond. Reserveren via de website van Spui25.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten