woensdag 13 juni 2012

Het Archievenblad online

Het Archievenblad (1892-heden) is het vakblad voor beroepsbeoefenaren in het archiefwezen dat wordt uitgegeven door de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN). Het blad richt zich op archivarissen, archiefmedewerkers en gebruikers. Het Archievenblad besteedt aandacht aan ontwikkelingen in het archiefwezen, wetten en regelgeving archieven, methoden en technieken die in het archiefwezen worden gehanteerd en archiefopleidingen.

Sinds 12 juni 2012 is Het  Archievenblad online te raadplegen en full text te doorzoeken. Een index is nog in ontwikkeling en zal binnenkort ook ter beschikking komen. Dit is goed nieuws voor de genealoog met vragen op het gebied van archieven en methodiek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten