vrijdag 11 mei 2012

Boek over bindprentjes, symboliek en sacramenten

Veel genealogen uit m.n. de katholieke hoek verzamelen ook graag zogenaamde bidprentjes van hun voorouders en aanverwanten. De bidprentjes, die ook wel gedachtenisprentjes en doodsprentjes worden genoemd, vormen niet alleen mooi illustratiemateriaal, maar geven ook een beeld van een soms alweer verloren gegane wereld. Een doorkijkje naar de manier waarop mensen aankeken tegen het leven en hun geloof beleefden.

Onlangs verscheen een prachtig kijkboek van Frans Pluijmaekers, Susan Verspaandonk en Victor Spauwen waarin niet alleen circa 500 laat 19e eeuwse en 20e eeuwse bidprentjes uit de collectie van Pluijmaekers zijn afgebeeld, maar deze ook in hun context worden gepresenteerd. De afbeeldingen en symboliek op de prentjes is niet goed te duiden zonder kennis van de Rooms-katholieke sacramenten. In evenzovele hoofdstukken komen het doopsel, het vormsel, de biecht, de eucharistie, het huwelijk, het priesterschap en de laatste sacramenten aan bod. Dit deel van het boek wordt verzorgd door catechete Susan Verspaandonk. Vooral voor niet-katholieken en (deels) ontkerkelijkte katholieken is dat zéér leerzaam.  

Prentjes uit de rijke Rooms Katholieke cultuur. Tastbare tekens van heilbrengende symbolen en rituelen, in het bijzonder de sacramenten, door Frans Pluijmaekers, Susan Verspaandonk en Victor Spauwen (Zeist 2011). ISBN 9789081800709,  256 blz., gebonden, CKZ Uitgeverij. Prijs € 28,95, verkrijgbaar bij de betere boekhandel.

dinsdag 1 mei 2012

Hoe schrijf ik een historisch verantwoord artikel?

In Nederland worden op allerlei niveaus jaarlijks grote aantallen bijdragen geschreven voor heemkundige, genealogische en historische (regionale) tijdschriften en familiebladen. Het niveau van deze artikelen loopt enorm uiteen. In Vlaanderen speelt hetzelfde. Teneinde het niveau van veel van de bijdragen op te krikken schreef Thijs Lambrecht, de archivaris van het Rijksarchief Brugge, een soort beknopte handleiding waarin hij belangrijke aspecten van het schrijven van artikelen de revue laat passeren:
  • voor welk publiek schrijft men?  
  • probleemstelling en onderzoeksvragen
  • literatuuronderzoek
  • bronnen en bronkritiek
  • structuur en besluit
  • titelkeuze
Thijs Lambrecht, Hoe schrijf ik een historisch verantwoord artikel? Tips voor een betere valorisatie van heemkundig onderzoek.
Zie voor meer informatie de website van Heemkunde Vlaanderen.
Daar kan worden doorgeklikt naar een digitale versie van het artikel.

Zie ook een eerdere bijdrage aan Methodiek dossier@CBG over Schrijfwijzers.