dinsdag 1 mei 2012

Hoe schrijf ik een historisch verantwoord artikel?

In Nederland worden op allerlei niveaus jaarlijks grote aantallen bijdragen geschreven voor heemkundige, genealogische en historische (regionale) tijdschriften en familiebladen. Het niveau van deze artikelen loopt enorm uiteen. In Vlaanderen speelt hetzelfde. Teneinde het niveau van veel van de bijdragen op te krikken schreef Thijs Lambrecht, de archivaris van het Rijksarchief Brugge, een soort beknopte handleiding waarin hij belangrijke aspecten van het schrijven van artikelen de revue laat passeren:
  • voor welk publiek schrijft men?  
  • probleemstelling en onderzoeksvragen
  • literatuuronderzoek
  • bronnen en bronkritiek
  • structuur en besluit
  • titelkeuze
Thijs Lambrecht, Hoe schrijf ik een historisch verantwoord artikel? Tips voor een betere valorisatie van heemkundig onderzoek.
Zie voor meer informatie de website van Heemkunde Vlaanderen.
Daar kan worden doorgeklikt naar een digitale versie van het artikel.

Zie ook een eerdere bijdrage aan Methodiek dossier@CBG over Schrijfwijzers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten