dinsdag 13 maart 2012

Biografisch Woordenboek van Nederland 1780-1830

Omlangs kwam het Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) 1780-1830  gereed.
BWN 1780-1830 is een digitaal wetenschappelijk naslagwerk dat doelbewust is vervaardigd  in aanvulling op bestaande naslagwerken, zoals het Digitaal Vrouwenlexicon, BWN 1880-2000 etc.
In BWN 1780-1830 zijn korte levensbeschrijvingen opgenomen van personen die zich tussen 1780 en 1830 in Noord-Nederland op enigerlei wijze hebben onderscheiden en onvoldoende aan bod kwamen in de reeds bestaande naslagwerken.


De ruim 70 nieuwe biografieën zijn zo gelijkmatig mogelijk gespreid over zowel terreinen van maatschappelijke activiteit als de verschillende deelperioden: Patriottentijd en Restauratie (1780-1787-1795), Bataafse Tijd (1795-1806), Franse Tijd (1806-1814) en Verenigd Koninkrijk (1814-1830).
Ze kunnen rechtstreeks worden geraadpleegd op de website historici.nl. Verder zijn de nieuwe biografieën, net als de reeds bestaande, uiteraard ook opgenomen in het Biografisch Portaal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten