dinsdag 3 januari 2012

Verandering in keuze huwelijksgetuigen 1830-1950

In het 4e nummer van de 8e jaargang (2011) van het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (TSEG) staat een interessant 33 pagina's tellend artikel van Hilde Bras over de verandering van de keuze voor huwelijksgetuigen in Nederland in de periode 1830-1950.

In dit Engelstalige artikel wordt aan de hand van een hoop cijfermateriaal betoogd dat mensen in de loop van de onderzochte periode de huwelijksgetuigen steeds meer zijn gaan zoeken binnen de eigen familie en dat bij de keuze voor familieleden de focus nadrukkelijk verschoof van verticale familieverbanden (ouders, ooms & tantes, grootouders) naar horizontale familieverbanden (broers & zussen en neven & nichten). Onderstaande grafiek uit het artikel illustreert dat duidelijk.


In deze grafiek staat Vertical kin voor verticale familieverbanden en Lateral kin voor horizontale familieverbanden. Terwijl in 1830 nog bijna 50 % van de getuigen géén familie (No relation) was, bleef hiervan in 1950 maar ongeveer 20% van over. En het aandeel horizontale familieverbanden steeg van ca. 13 % naar  ca. 55 %. Het aandeel verticale familieverbanden bleef min of meer gelijk.
Een ontwikkeling om rekening mee te houden bij het oplossen van eventuele genealogische puzzels.

Volledige titel van het artikel van Hilde Bras luidt: Intensification of family relations? Changes in the choice of marriage witnesses in the Netherlands, 1830-1950.
Hilde Bras is universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

TSEG verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement kost € 49,95 (studenten € 29,95). Losse nummers kosten € 17,50. Zie website. Artikelen uit tijdschriften vóór 2009 zijn voor iedereen gratis integraal digitaal te raadplegen via de website.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten