donderdag 26 januari 2012

Nog méér familie Kroes

Verwantschap tussen Doutzen, Iris, Henk èn Jochem Kroes

Toen Iris Kroes afgelopen vrijdag 20 januari 2012 The Voice of Holland won werd al direct de vraag gesteld of zij ook familie was van die andere bekende Friezin, fotomodel Doutzen Kroes. Een duidelijk antwoord daarop was tot dan toe niet bekend, maar Sietske Bloemhof van Tresoar te Leeuwarden heeft het bewijs gevonden: Doutzen en Iris zijn inderdaad achter-achter-achternichtjes van elkaar.
Bovendien zijn zij samen ook nog familie van die andere bekende Kroes: voormalig ijsmeester en voorzitter van de Elfstedentocht Henk Kroes.
Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum, publiceerde dit enkele dagen geleden met de bijbehorende stamreeksen op zijn website http://www.tresoar.nl/.

De link tussen Doutzen en Iris Kroes ligt bij Jan Warners Kroes (in onderstaande fragmentgenealogie, generatie IVa, tak A) en Trijntje Bruijn(s), die op 10 maart 1793 trouwden in Oldemarkt (Ov.), gelegen bij de grens van Noordwest-Overijssel en het Friese Stellingwerf. De beide zonen Warner (generatie Va, AA) en Jacob (generatie Vb, tak AB) van dit echtpaar trokken als verveners naar Friesland.

De link tussen Iris Kroes (generatie XIb, tak ABA) en Henk Kroes (generatie Xc, tak ABB) ligt het minst ver in het verleden: de betovergrootouders van Henk, Hendrik Jacobs Kroes (generatie VIb, tak AB) en Geertje Freerks Raadsveld, die op 27 september 1828 in Haskerland trouwden, zijn de betbetovergrootouders van Iris.
De familierelatie van Doutzen (generatie XIa, tak AA) en Henk Kroes (generatie Xc, tak ABB) ligt iets verder weg, maar voert ook terug naar hetzelfde echtpaar Jan Warners Kroes en Trijntje Bruijn(s) (generatie Va, tak A).

Het aardige is dat ook een medewerker van het Centraal Bureau voor Genealogie, Jochem Kroes, verwant is aan het bovengenoemde illustere Friese drietal. Jochem Kroes is bij het CBG o.a. als eindredacteur verantwoordelijk voor de publicatiereeks Nederlands’ Patriciaat.
Voor de verwantschap van Jochem moeten we nog één generatie verder terug, namelijk via Warner Hendriks Kroes (generatie III), ged. Oldemarkt 25-10-1739) en zijn vrouw Hillegien Gast. De Friese drie stammen af van tak A, van Jan Warners (geb. 1767; generatie IVa), terwijl Jochem een nazaat is van een jongere broer van Jan, Anthonij Warners Kroes (geb. 1771; generatie IVb), de voorvader van tak B. De nazaten van tak B bewogen zich in het grensgebied van Kuinre en Blankenham in de Kop van Overijssel en in het Friese Lemsterland. Jochems vader, Jan Jacobus Kroes (1919-1994) vertrok na de Tweede Wereldoorlog uit Friesland om te pionieren en mee te werken aan de ontginning van de Noordoostpolder. Daar kreeg hij als pionier in 1951 een landbouwbedrijf toegewezen. Zijn ouders woonden toen al enkele maanden in de polder, waar Jochem is geboren in een tijdelijke woning bij Marknesse. Drie maanden oud, vertrok hij in mei 1951 met zijn familie naar de boerderij bij Ens in het zuiden van Noordoostpolder. 

Voor de genealogische verbanden, zie de fragmentgenealogie Kroes hieronder.


Bronnen:
- Tresoar, Boterhoek 1, Postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden. tel. 058-7890789, email: info@tresoar.nl. Contactpersoon Tresoar, S. Bloemhof, emailadres of 058-7890789;
- Parenteel van Marten Hendriks Kroes, zie website
- Informatiebewerking en aanvulling: Jochem Kroes (email  jochem.kroes@cbg.nl )


Fragmentgenealogie Kroes

I. Marten Hendriks Kroes, geb. Oldemarkt 16-3-1670, tr. Wempjen Warnaars Terwischa

II. Hendrik Martens Kroes, ged. Oldemarkt 10-04-1699, tr. Geesjen Harmens Terwisga

III. Warner Hendriks Kroes, ged. Oldemarkt 1739
Hieruit o.a.:
1. Jan Warners Koes, volgt IVa (A)
2. Anthonij Warners Kroes, volgt IVb (B)

A

IVa. Jan Warners, geb. Oldemarkt 06-08-1767, tr. Trijntje Bruijn(s)
Hieruit o.a.:
1. Warner Jans Kroes, volgt Va (AA)
2. Jacob Jans Kroes, volgt Vb (AB)

AA

Va. Warner Jans Kroes, geb. Kuinre 03-12-1793, tr. Wypkje Pieters Kiestra

VIa. Jan Warners Kroes, geb.Delfstrahuizen 21-11-1830, tr. Pietje Sijes van der Meer

VIIa. Warner Jans, geb. Garyp 18-11-1852, tr. Aukje Reins Kuipers

VIIIa. Rein Warners Kroes, geb. Westergeest 01-09-1876, tr. Ytje Douwes Halbesma

IXa. Grootouders van Doutzen Kroes

Xa. Ouders van Doutzen Kroes

XIa. Doutzen Kroes, fotomodel en actrice

AB

Vb. Jacob Jans Kroes, geb. Kuinre 01-11-1795, tr. Richtje Jacobs Klimstra

VIb. Hendrik Jacobs Kroes, geb. Het Meer 1804, tr. Geertje Freerks Raadsveld
Hieruit o.a.:
1. Willem Hendriks Kroes, volgt VIIb (ABA)
2. Jan Hendriks Kroes, volgt VIIc (ABB)

ABA
   
VIIb. Willem Hendriks Kroes, geb. Oudehorne 12-06-1845, tr. Trijntje de Vries

VIIIb. Geert Willems Kroes, geb. Jubbega-Schurega 27-09-1881, tr. Antje van den Akker

IXb. Grootouders van Iris Kroes

Xb. Ouders van Iris Kroes

XIb. Iris Kroes, winnares The Voice of Holland 2011-2012


ABB

VIIc. Jan Hendriks Kroes, geb. Oudehorne, 11-03-1848, tr. Leentje Pranger

VIIIc. Hendrik Kroes, geb. Nieuweschoot 21-06-1877, tr. Wybrigje Koning

IXc. Ouders van Henk Kroes

Xc. Henk Kroes, oud-voorzitter van de Vereniging de Friesche Elf Steden

B

IVb. Anthonij Warners Kroes, geb. Oldemarkt 1771

Vc. Warner Anthonies Kroes, geb. Kuinre 1796

VIc. Anthonij Warners Kroes, geb. Kuinre 1831

VIId. Jan Jacobus Kroes, geb. Blankenham 1868

VIIId. Anthonij Kroes, geb. Kuinre 1892

IXd. Jan Jacobus Kroes, geb. Oosterzee 1919

Xd. Jochem Kroes, geb. Marknesse (N.O.P.) 1951, redacteur Nederland’s Patriciaat, CBG

2 opmerkingen:

  1. Wat ik zowel in het artikel op de website van het Tresoar vind missen en ook in dit artikel niet lees is of de levende personen toestemming hebben gegeven voor publicatie van hun gegevens (conform Wet Bescherming Persoonsgegevens).

    Moet het CBG en het archief hier niet het goede voorbeeld geven richting stamboomonderzoekers?

    Een simpel, "levende betrokkenen hebben ingestemd met publicatie" zou mijns inziens afdoende zijn (mits zij natuurlijk daadwerkelijk toestemming hebben gegeven).

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Goed punt Bob, maar tegelijkertijd ook een lastige. Laten we voorop stellen dat we geen toestemming aan bekende Nederlanders Doutzen, Iris en Henk Kroes hebben gevraagd om de gegevens van Tresoar opnieuw te publiceren. Collega Jochem Kroes is zelf de auteur van de tekst en is natuurlijk vrij zijn eigen persoonsgegevens openbaar te maken. Naar aanleiding van jouw opmerking hebben we de geboorteinformatie van de bekende Nederlanders verwijderd en hun twintigste-eeuwse voorouders geanonimiseerd.
    De journalistieke vraag was "zijn deze bekende Nederlanders familie van elkaar" en onze vraag was vervolgens "is Jochem Kroes familie van deze bekende Nederlanders". Om te laten zien dat dit inderdaad het geval is zijn de generaties in op- en neergaande lijn met een minimum aan informatie weergegeven. De twintigste eeuwse generaties zijn nu bovendien geanonimiseerd. Schenden wij op deze manier de privacy van BN-ers Doutzen, Iris en Henk?

    BeantwoordenVerwijderen