maandag 19 december 2011

Themanummer van De Nederlandsche Leeuw over bastaardij

Nummer vier van de 128e jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW), is geheel gewijd aan het thema bastaardij.  In Nederland is volgens de redactie nog geen systematisch onderzoek gedaan naar het fenomeen bastaardij. Zonder de pretentie te hebben een eerste aanzet te geven tot zulk onderzoek hoopt de redactie van De Leeuw het thema op deze manier wel te agenderen.
In genealogisch verband kan men bij bastaardij o.a. denken aan verboden vruchten van koninklijke, adellijke en geestelijke heren en aan buitenechtelijke kinderen van Europeanen in De Oost en De West. Voorbeelden daarvan worden dan ook behandeld in een aantal artikelen:
  • Zonen zonder vader. Bastaarden van Brederode in de veertiende eeuw, door Ronald van der Spiegel
  • W.A. Wijburgs 'Notitiae bastardi' uit de genealogische aantekeningen van Cornelis Booth, door Marten Jan Bok
  • Bastaarden Van Ruijtenberch te Utrecht, door Denis Verhoef
  • Bastaardij op z'n Indisch, door Roel de Neve
  • Koninklijke bastaarden in Nederland in de negentiende eeuw. Feit of toch fictie?, door Roel de Neve

De Nederlandsche Leeuw wordt vier keer per jaar toegezonden aan leden van het KNGGW. Een lidmaatschap kost € 55,- per jaar. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 15,-, excl. verzendkosten. Zie website KNGGW.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten