dinsdag 20 december 2011

Repertorium van Nederlandse zending- en missiearchieven 1800-1960

Op 16 december 2011 is het Repertorium van Nederlandse zendings- en missiearchieven 1800-1960 gepubliceerd op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Het Repertorium is bij uitstek de geschikte startplaats voor genealogen om zendelingen en missionarissen terug te vinden waarvan men het spoor bijster is geraakt. Of om meer informatie te zoeken over de betrokkenen.

Het Repertorium is een digitale onderzoeksgids die de wetenschappelijk onderzoeker en de geïnteresseerde leek niet zozeer wegwijs maakt in maar de weg wijst náár de bronnen voor dit onderzoeksterrein. Dit kunnen archieven zijn, maar ook bibliotheken en collecties met beeld- en geluidsmateriaal. Het repertorium geeft een overzicht van meer dan 600 archieven met veel praktische informatie zoals bewaarplaats, toegankelijkheid en openbaarheid. Daarnaast wordt aanvullende informatie gegeven over periodieken en literatuur. De archieven zijn afkomstig van organisaties en personen.


Het doel van zending is om mensen die een andere religie belijden ertoe te brengen zich te bekeren tot een christelijke religie. In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen de missie voor katholieken, en de zending voor protestanten. Zending en missie kunnen gericht zijn op andere overzeese landen, maar ook op de bevolking van het eigen land. In dat laatste geval spreekt men van inwendige zending of evangelisatie.

Bij het Repertorium hoort een inhoudelijke inleiding die zending en missie in historisch kader plaats en een overzicht van bronnen en literatuur.Uiteraard kan men er uitgebreid zoeken. Verder in de bijlagen diverse kaarten van missie- en zendingsgebieden, een lijst van katholieke missionarissen 1800-1940 en protestantse zendelingen 1800-2011.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten