dinsdag 1 november 2011

Zoeken naar buitenlandse genealogische gegevens via FamilySearch

FamilySearch is al een tijd bezig om de enorme berg indexgegevens en scans opnieuw te organiseren en te presenteren via de nieuwe website. De met hulp van vele vrijwilligers verzamelde indexen op en scans van  DTB- en BS-gegevens van over de hele wereld vormen een belangrijke bron voor mensen die op zoek zijn naar genealogische basisgegevens in de verschillende buitenlanden.

Startpagina is daarvoor deze beginpagina van familySearch, waar je kunt doorklikken naar verschillende werelddelen en vervolgens weer naar verschillende landen. Binnen de verschillende landen bestaan vaak weer subcollecties. Onlangs werd een grote hoeveelheid gegevens betreffende Duitsland toegevoegd. Dit is voor Nederland van groot belang omdat de héél veel Nederlanders ook deels Duitse voorouders hebben. De indexgegevens van Duitsland zijn verdeeld over drie grote hoofdcollecties met indexgegevens en een groter aantal kleinere deelcollecties met voornamelijk afbeeldingen.

De Duitse hoofdcollecties zijn:
FamilySearch presenteert op deze manier ook gegevens uit veel andere buitenlanden, waaronder de meeste Europese landen. Maar de hoeveelheid Duitse gegevens spant de kroon.

Hoewel zulke collecties een mooi hulpmiddel zijn, zitten er ook nogal wat haken en ogen aan. De indexering is naar Genlias-maatstaven nogal slordig gebeurd. Dat houdt in dat er veel transcriptiefouten zijn gemaakt. Zaken zijn dan verkeerd of onvolledig overgenomen. Het is dus zaak de indexgegevens te controleren aan de hand van een afbeelding van de originele bron. 
Soms kan dit makkelijk doordat op de website van FamilySearch of elders ook de betreffende afbeeldingen online staan. Wanneer dit niet het geval is kan dit eventueel door terug te vallen op de microfilms van FamilySearch. Wanneer je bij de zoekresultaten aan de rechterzijde doorklikt op het pijltje omlaag zie je bij de detailinformatie o.a. het filmnummer. Hier kun je lezen hoe een film kan worden besteld. Dit kan ook via het CBG, waar de film dan kan worden ingezien in de studiezaal te Den Haag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten