vrijdag 7 oktober 2011

Medische kennis, diagnostiek en behandelmethoden in het verleden

De reeks recente bijdragen over doodsbriefjes in Bronnen dossier@CBG leidt tot vragen over medische kennis en zorg in het verleden. In 19e en 20e eeuwse doodsbriefjes en soms ook in andere deels oudere bronnen worden doodsoorzaken genoemd.
Als je weet waaraan iemand gestorven is kan dat inzicht geven in wat deze persoon en de mensen in zijn of haar omgeving hebben moeten meemaken. Maar dan wil je graag meer weten van de toenmalige stand van de medisch kennis en diagnostiek, de in het verleden gebruikelijke behandelmethoden en de manier waarop mensen in het verleden tegen bepaalde ziekten aankeken.

In 2010 verscheen het boek Koorts en Honger. Geneeskunde op het platteland in de afgelopen eeuwen van Hans van den Broek. De auteur behandelt precies die vragen in zijn boek. Erg inspirerend zijn ook passages die handelen over aanbevolen wondermiddeltjes uit almanakken en oude familierecepten.

De uit Deurne afkomstige arts-radioloog Hans van den Broek heeft een bijzondere passie ontwikkeld voor geschiedenis en de geschiedenis van de geneeskunde. Het is op verzoek van toehoorders van zijn lezingen dat hij na 25 jaar zijn kennis in boekvorm heeft gegoten. Het boek is mooi verluchtigd met oude afbeeldingen en illustraties.

Hans van den Broek, Koorts en Honger. Geneeskunde op het platteland in de afgelopen eeuwen. Eigen uitgave auteur, 427 pag.'s, isbn 9789078605027. Te bestellen per email bij de auteur. Prijs incl. verzendkosten € 33,50.

Handige hulpmiddelen bij interpretatie van de soms in onbruik geraakte benamingen van ziekten zijn:

zaterdag 1 oktober 2011

Thema's uit biowetenschappen voor familiehistorici....

De stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (BWM) heeft als doelstelling om zo veel mogelijk mensen bekend te maken met actuele en toekomstige ontwikkelingen in de biowetenschappen. Dit doet de BWM onder andere door het uitgeven van themaboekjes. Deze worden geschreven door vooraanstaande wetenschappers op de verschillende deelterreinen. Sommige thema's zijn ook interessant voor genealogen en historici, zoals erfelijkheid en demografie.

Het boekje over erflijkheid is getiteld Evolutie zit in je genen. Over Darwin en Genomics. Het behandelt zaken als erfelijkheid, Darwin, Mendel, genen, DNA, Haplo-groepen, familiebanden etc. Achter in het boekje een handige opsomming van belangrijke begrippen en hun betekenis. Dit boekje is interessant voor mensen die meer willen weten over de achtergronden van DNA-onderzoek dat steeds vaker ook wordt toegepast voor genealogische doeleinden. Het boekje telt 87 pagina's en kan gratis worden gedownload.

Het boekje over demografie heet Over bevolking. Demografische ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten. Hierin komen zaken als bevolkingsgroei, migratie, kleiner wordende gezinnen en stijgende levensverwachting aan de orde. Ook dit 84 pagina's tellende boekje kan gratis worden gedownload.

Zie hier voor een overzicht van andere thematische publicaties van BWM.