zaterdag 1 oktober 2011

Thema's uit biowetenschappen voor familiehistorici....

De stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (BWM) heeft als doelstelling om zo veel mogelijk mensen bekend te maken met actuele en toekomstige ontwikkelingen in de biowetenschappen. Dit doet de BWM onder andere door het uitgeven van themaboekjes. Deze worden geschreven door vooraanstaande wetenschappers op de verschillende deelterreinen. Sommige thema's zijn ook interessant voor genealogen en historici, zoals erfelijkheid en demografie.

Het boekje over erflijkheid is getiteld Evolutie zit in je genen. Over Darwin en Genomics. Het behandelt zaken als erfelijkheid, Darwin, Mendel, genen, DNA, Haplo-groepen, familiebanden etc. Achter in het boekje een handige opsomming van belangrijke begrippen en hun betekenis. Dit boekje is interessant voor mensen die meer willen weten over de achtergronden van DNA-onderzoek dat steeds vaker ook wordt toegepast voor genealogische doeleinden. Het boekje telt 87 pagina's en kan gratis worden gedownload.

Het boekje over demografie heet Over bevolking. Demografische ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten. Hierin komen zaken als bevolkingsgroei, migratie, kleiner wordende gezinnen en stijgende levensverwachting aan de orde. Ook dit 84 pagina's tellende boekje kan gratis worden gedownload.

Zie hier voor een overzicht van andere thematische publicaties van BWM.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten