vrijdag 1 juli 2011

Het familiegeheugen is per definitie feilbaar...

Sinds begin van de 21e eeuw kunnen promovendi die onderzoek doen naar aan Duitsland gerelateerde thema's voor aanvullende begeleiding terecht bij het zogenaamde Graduiertenkolleg van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA). Met enige regelmaat organiseert het Graduiertenkolleg ook thema-bijeenkomsten. Onlangs ging het tijdens een workshop over het 'familiegeheugen' tijdens een themabijeenkomst getiteld Biografie in historische context. Aan de workshop gaven vooraanstaande onderzoekers van diverse universiteiten en instituten hun medewerking. Op de website Duitslandweb, die is gerelateerd aan het DIA, staan de belangrijkste bevindingen van die workshop.

Er wordt verwezen naar de Amerikaanse historicus John Gillis die twee soorten familie onderscheidt: de familie “we live with” en de familie “we live by”. De familie met “we live with” is niet compleet en beïnvloedbaar door ziekte, ruzie, scheiding, dood. De familie “we live by” is de familie zoals we hem (wensen te) zien, ontstaan door verhalen, rituelen, foto’s etc. Deze familie bepaalt mede ons zelfbeeld en biedt families continuïteit: het 'familiegeheugen'.

Er wordt geconcludeerd dat iedereen zijn familiegeschiedenis manipuleert. Of moeten we zeggen dat het familiegeheugen per definitie feilbaar is? Dat kan ingegeven zijn door verschillende drijfveren. Bijvoorbeeld omdat men de harmonie niet wil verstoren, omdat de werkelijkheid te onaangenaam is om onder ogen te zien of omdat men bewust of onbewust nooit kritisch naar verhalen heeft gekeken of willen kijken uit angst om iets te ontdekken wat niet past in het plaatje.

In het verslag op Duitslandweb staan mooie voorbeelden en literatuursuggesties.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten