woensdag 25 mei 2011

Procesgidsen loodsen je door juridische archieven

Wie familie-historisch onderzoek doet mag hopen dat de voorouders wat bezit hadden, want bezit laat sporen (archiefstukken) na aan de hand waarvan men zich een beeld kan vormen hoe iemand geleefd heeft. Hetzelfde geldt voor rechtsgang: wanneer een voorouder privaatrechtelijk heeft geprocedeerd, iets op zijn kerfstok had of anderszins betrokken raakte bij justitie zijn er mogelijk documenten terug te vinden in één van de vele juridische archieven. Alleen was met name ten tijde van de Republiek de rechtspraak in verschillende delen van het land verschillend geregeld. Voor de historische en genealogische onderzoeker is het veelal een soort doolhof. Elke streek kende andere instituties en andere procedures.

De Stichting tot uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderlands Recht (Stichting OVR) heeft het initiatief genomen tot het uitbrengen van een serie Procesgidsen over de procesgang in civiele zaken bij de verschillende rechtbanken in de Republiek der Verenigde Nederlanden. De serie boeken wordt begeleid door een redactiecommissie die is  ingesteld door het bestuur van de Stichting OVR. De procesgidsen worden uitgebracht door Uitgeverij Verloren. Onlangs verscheen het negende deel in de reeks.

Tot nu toe zijn de volgende delen verschenen in de reeks Procesgidsen:
 • Deel 1 - Staatse Raad van Brabant, Hilversum 2000, 57 blz., isbn 90-6550-627-6, uitverkocht
 • Deel 2 - Hof van Friesland, Hilversum 2004, 96 blz., 90-6550-779-5, €10,–
 • Deel 3 - De Etstoel van Drente, Hilversum 2004, 64 blz., isbn 90-650-750-7, € 10,-
 • Deel 4 - Hoofdmannenkamer, sinds 1749. Hoge Justitiekamer van Stad en Lande van Groningen, Hilversum 2004, 64 blz., ISBN 90-6550-826-0, € 10,-
 • Deel 5 - Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (1582-1795), Hilversum 2006, 94 blz.,isbn 90-6550-918-6, € 10,-
 • Deel 6 - Staatse Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795), Hilversum 2007, 96 blz., ISBN 978-90-6550-968-0,  €10
 • Deel 7 - Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, Hilversum 2008, 160 blz., isbn 978-90-8704-056-7, € 16,-
 • Deel 8 - Het Klaring van Overijssel te Zwolle, Hilversum 2010, 80 blz., isbn 978-90-8704-1564, € 10,-
 • Deel 9 - De Soevereine Raad te Roermond,  het Justiz Collegium te Geldern en het Staatse Hof van Gelre te Venlo, Hilversum 2011, 112 blz., isbn 978-90-8704-157, € 12,-
Nog te verschijnen de gidsen gaan over:
 • Het Hof van Gelre te Arnhem
 • Het Hof van Utrecht te Utrecht

Yvette Hoitink (projectmanager bij het Nationaal Archief) wijst er in een reactie op dat van deze Procesgidsen aardig complete previews te vinden bij Google Books. Zie bijv. Klaring van Overijssel.

2 opmerkingen: