maandag 7 februari 2011

Titulatuur

Titulatuur staat voor de manier waarop mensen worden aangeschreven of aangesproken op basis van hun geboorte, maatschappelijke positie of opleiding. In oude correspondentie of genealogische aantekeningen kom je wel eens titels tegen waarvan je geen flauw benul hebt waarvoor ze staan. Je kunt er met recht titulatureluurs van worden. Het kan erg handig zijn om te weten wie met welke titel wordt of werd aangesproken om vervolgens geschriften te kunnen duiden.

Op verschillende websites zijn daarover gegevens te vinden.
Om te beginnen alles over adellijke titels en predikaten op de website van de Hoge Raad van Adel.
De website van de Nederlandse Taalunie geeft en overzicht van alle in Nederland in gebruik zijnde titels. Daarbij ook een verhandeling over voorrangsregels. Verder aparte overzichten van soorten titels:
Op de website van Onze Taal  staat een overzichtje van in gebruik zijnde afkortingen voor academische titels. Zie daarvoor ook Wikipedia

Ook aardig is dit kleine boekje uit ca. 1897: Opgave van Titels en Praedicaten in Nederland. Daarvan hebben we voor onze lezers een PDF gemaakt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten