vrijdag 7 januari 2011

Zoeken op internet - deel 1

Internet is tegenwoordig onontkoombaar, onvermijdelijk en onmisbaar voor familiehistorici. Niet alleen steeds meer archieftoegangen en bronnen staan online, maar ook boekenkasten vol nuttige literatuur is digitaal beschikbaar of tweedehands te koop en door ontelbare genealogen zijn homepages gewijd aan de eigen familie. Alleen is het spoorzoeken op internet net als spoorzoeken in de "echte wereld" iets wat de één beter kan dan de ander. Volgens Thomas MacEntee gebruiken de meeste genealogen maar 10% van de mogelijkheden van Google. Dat lijkt wat overdreven, maar er is hoe dan ook troost: je kunt het leren. Zie deze site voor de instructie Google for Genealogists, met een handleiding in geschrift en een als video (Tip Archiefforum).

Specifiek voor de Nederlandse  genealoog volgt hier een aantal handige tips. Via de genoemde websites komen verdere zoekmogelijkheden vanzelf op je pad. Waarbij we er gemakshalve van uitgaan dat websites zoals Genlias en de Digitale Stamboom geen nadere introductie behoeven. Deze komen overigens toch weer uitgebreid aan de orde bij de eerstvolgende tip.

Erik Hennekam heeft een handige digitale gids gemaakt voor zoeken naar archieven en personen. In die gids een grote hoeveelheid verwijzingen en links naar websites die van grote waarde zijn voor genealogisch onderzoek. Het archiefforum.org is ook een initiatief van Erik Hennekam en wordt door het CBG gekoesterd als partnersite. Hier vind je het laatste archiefnieuws en worden nieuwe digitale toegangen en bronnen gesignaleerd, ingedeeld naar regio of onderwerp. Ook internationaal. In het CBG-kwartaalblad  Genealogie van september 2010 schreef Erik Hennekam een artikel over zoeken naar personen. Het septembernummer staat online. Het artikel vind je vanaf pagina 102.

Geneaknowhow is een initiatief van Hein Vera en Herman de Wit. De website houdt onder de noemer Digitale Bronbewerkingen Nederland en België per plaats c.q. provincie bij welke voor genealogen relevante bronnen online te vinden zijn. Geneaknowhow biedt ook nog een hoop andere features. Een site om regelmatig te bezoeken.

Op de website archieven.nl vind je een enorme hoeveelheid doorzoekbare digitale inventarissen van vele archiverende organisaties in Nederland. Aan steeds meer inventarissen zijn ook weer afbeeldingen van bronnen gekoppeld. Meestal als PDF.

Bij het CBG kun je natuurlijk via de zoekmachine (in de rechterbovenhoek van de homepage)  niet alleen de hele bibliotheek, de archieven en de verzamelingen doorzoeken, maar ook het Genealogisch Repertorium en het Biografisch Repertorium. De zoekresultaten worden gepresenteerd in een overzicht met verschillende categorieën. Beide repertoria verwijzen naar publicaties waarin de gevraagde namen of plaatsen voorkomen, en nodigen uit tot een bezoek aan de CBG-leeszaal of een andere bibliotheek. Een deel van de hits kan digitaal worden geraadpleegd in de Digitale studiezaal van het CBG. Zulke digitale hits worden aangeduid met een speciaal document-icoontje. Zie hier voor méér info over de Digitale studiezaal.

Voor biografisch materiaal is natuurlijk het Biografisch Portaal van Nederland van groot belang. Het CBG is een van de deelnemende organisaties van het Biografisch Portaal. Daarin kan online worden gezocht in de belangrijkste grote biografische naslagwerken van Nederland. De verzameling zal de komende tijd verder groeien. Veel kleinere maar vaak heel erg specifieke biografische naslagwerken zijn vooralsnog niet opgenomen. In die gevallen biedt het Biografisch repertorium bij het CBG vaak een goede toegang.


Wordt vervolgd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten