woensdag 19 januari 2011

Brongebruik en bewijsvoering

Collega Rob van Drie geeft regelmatig lezingen over het thema brongebruik bij genealogisch onderzoek. Deze lezingen dragen de titel "Uit betrouwbare bron opgetekend". Centraal staat het kritisch gebruik van bronnen, bronverantwoording en bewijsvoering volgens de Kritische Genealogische Methode. Deze is gebaseerd op de zogenaamde Genealogy Research Process Map van de Amerikaan Mark Tucker. De "map" (kaart) en een PowerPoint presentatie van Tucker staan online.


Genealogie Online heeft twee jaar geleden de kaart vertaald in het Nederlands: Genealogisch Onderzoeksproces. Deze is als PDF beschikbaar op de website van Genealogie Online.

De lezing van Rob van Drie wordt regelmatig geactualiseerd en bevat naast een uitleg van de methode ook allerlei voorbeelden van bronnen en het gebruik er van. De PowerPoint presentatie van 45 pagina's (jan. 2011) is beschikbaar gesteld via Slideshare.

Brongebruik en bewijsvoering komen uiteraard ook uitgebreid aan bod in het Stamboomboek, dat eveneens is samengesteld door Rob van Drie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten