vrijdag 3 december 2010

Ordening van familiearchief – deel 2

4. Beschrijven

Het is niet nodig om elk stuk apart te beschrijven. U dient het zodanig te beschrijven dat men de stukken kan raadplegen. Wat er wel in dient te staan zijn gegevens over vorm (kwitantie), inhoud (korte weergave van de handeling, zoals: Kwitantie terzake de kosten van de begrafenis van Jan Joseph Meersmans, datering (1854), aantal en uiterlijk van de stukken (1 stuk).


5. Materiële verzorging

Hiervoor verwijs ik u naar PDF van artikel in Genealogie.

6. Toegankelijk maken

U maakt een plaatsingslijst of een inventaris, bij voorkeur in digitale vorm. Het verdient aanbeveling om de collectie door één of meerdere personen te laten lezen, zodat dit de kwaliteit van het product ten goede komt. Ook kunt u het van te voren laten lezen door een archiefinstelling, die opmerkingen en suggesties kan geven over de inventaris/plaatsingslijst.

7. Beschikbaarstellen

U bepaalt zelf of u de collectie wilt houden of wilt overdragen aan een archiefinstelling. In een dergelijke instelling zijn de klimatologische condities beter dan thuis en is de kans op inbraak of brand- en waterschade geringer. Als een archiefinstelling zich bereid verklaart om uw collectie te aanvaarden, wordt deze toegankelijk gemaakt en beschikbaar gesteld voor bezoekers.


Zie ook: E.P. de Booy en G.M.W. Ruitenberg, Zorg voor het familiearchief. Wenken voor de ordening, bewaring en bestemming van persoons- en familiearchieven (Houten 1995).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten