vrijdag 3 december 2010

Ordening van familiearchief – deel 1

Het op orde brengen van uw eigen collectie is niet altijd eenvoudig. Het vereist logica, een goed overzicht en geduld. Het CBG kan u hierbij enkele tips geven. De volgende zeven stappen kunt u afleggen om uw collectie op een verantwoorde manier te bewerken en toegankelijk te maken.

1. Oriënteren

Ga niet overhaast te werk en neem de tijd om u te laten voorlichten voordat u aan de slag gaat. Een goede voorbereiding is het halve werk. Informeer eens bij familieleden en vrienden of iemand al een collectie heeft bewerkt en vraag naar hun ervaringen. Mocht de wens bij meerdere familieleden aanwezig zijn om een familiestichting op te richten, dan moet u zich afvragen wat de voor- en nadelen zijn.
Vraag ook advies aan bij een archiefinstelling en bekijk eens een (globale) plaatsingslijst of een (meer gedetailleerde) inventaris om een idee te krijgen hoe dat eruit ziet. Maak een afweging of u de collectie globaal of gedetailleerd wilt ontsluiten. Overweeg ook wat u met uw bewerkte collectie wil doen: zelf houden of in bruikleen c.q. eigendom overdragen aan een archiefinstelling of een documentatiecentrum. In dat laatste geval dient u van te voren te informeren naar hun voorwaarden voor het accepteren van particuliere collecties. Bijv. over privacy en hoe de collectie aan te leveren.

2. Ordenen

U kijkt globaal wat u allemaal in uw bezit heeft. U kunt uw gegevens in categorieën indelen, zoals foto’s, genealogieën en familiedrukwerk. Een andere methode is dat u materiaal van meerdere familieleden per familielid ordent. Daarna volgt dan een fijnmaziger ordening.

3. Selecteren

U maakt een afweging welke gegevens u bewaart en welke u vernietigt. Wellicht zijn er personen en instellingen die geïnteresseerd zijn in het materiaal, dat u wilt vernietigen, bijv. geboorte-, huwelijks- en overlijdensberichten van ooms en tantes. Die legt u dan apart om ze aan geïnteresseerden te overhandigen.

Wordt vervolgd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten