donderdag 25 februari 2016

Gen.magazine 2016-1


Volgende week verschijnt de nieuwe Gen. weer. En ook dit keer weer bomvol interessante artikelen. Mis 'm niet!

Verborgen verleden was nog niet eerder zo goed bekeken als nu. En de deelnemers genieten er ook van. Sophie Reinders sprak met Dominique van der Heyde over haar voormoeders. 
12 NostalGen is verdubbeld: maar liefst 4 pagina’s met uw foto’s! 
16 Je verhuist, zoekt wat uit over je nieuwe straat, vindt een weeshuis én een kaart van een van de wezen. Het overkwam Kim Heijdenrijk, die sindsdien op zoek is naar informatie over de wees George Krul.
23 De eerste Gen.-column van Martine Letterie.
26 Pim Vercoulen heeft een bijzondere interesse: hij wil alles weten over terdoodveroordeelden in Limburg. Lilian de Bruijn vroeg hem hoe dat zo gekomen is.
32 Zonder duidelijk rechtssysteem ontstaat het risico op vetes; dat was zo bij de oude Friezen en dat is nog steeds zo. Han Nijdam legt uit wat een vete is en welke invloed die kan hebben op een samenleving.  
38 Dat vrouwen alleen maar lieverdjes zijn is natuurlijk een fabel. Aan de universiteit van Leiden wordt onderzoek gedaan naar vrouwen en criminaliteit in de zestiende en zeventiende eeuw. Ariadne Schmidt beschrijft enkele gevallen.
43 Een nieuwe rubriek! De weetjes. Dit keer: criminele weetjes.
44 Altijd gedacht dat u uit een kéurige familie kwam? Misschien moet u eens neuzen in de vele bronnen over criminelen en drop outs. Christian van de Ven beschrijft een grote keur aan databestanden die u wellicht van gedachten doen veranderen.
52 Het CBG is de gelukkige bezitter van het ­Algemeen Politieblad. Hester van der Velde is daar eens ingedoken en kwam er met de meest bijzondere vondsten weer uit. Over diefstal, vermissing, naming en shaming
56 Op de versierde dekplaten van middeleeuwse graven zijn vaak echtparen afgebeeld. Heraldicus Guus van Breugel ontdekte echter een plaat waar toch echt twee mannen op staan – mét hun wapenschilden. En dat blijkt niet uniek. 
62 Pijler 3 van het genealogisch onderzoek gaat over bronnen: hoe ga je ermee om en hoe verantwoord je je bronnengebruik. Rob van Drie legt het uit. 
64 Na alle vieringen van 200 jaar Slag bij Waterloo is het geen onbekend feit meer: in de legers van Napoleon zaten duizenden Nederlandse jongens. Evelyn Lichtenberg beschrijft de Sallandse deelnemers, én hun vervangers bij de dienstplicht. 
En dan natuurlijk nog de vaste rubrieken en columns. Veel leesplezier!  dinsdag 12 januari 2016

Buskruitramp

Op 12 januari 1807 ontplofte een vrachtschip vol buskruit midden in de Leidse binnenstad. Rond de honderdzestig mensen overleden, tweeduizend raakten er gewond.


Arti Ponsen schreef een uitgebreid artikel over deze bijna-vergeten ramp in de speciale Famillements-Gen. van september 2014. En hield er een bevlogen lezing over.


Klik hier voor het volledige artikel.

dinsdag 1 december 2015

Gen. 2015-4De nieuwe Gen. verschijnt volgende week. En er is genoeg om naar uit te kijken:


Jacobus Lissone: de man die de wereld kleiner maakte
Lissone was de eerste Nederlander die groepsreizen organiseerde. Hierdoor werd het voor veel mensen opeens mogelijk om geheel nieuwe delen van de wereld te verkennen. Anke Stegehuis beschrijft de ontwikkeling van een grote reisorganisatie.
Het verborgen familieleven van BN’ers
Het programma Verborgen verleden is een begrip in televisieland. Zaterdagavond 9 januari begint een nieuwe serie. Lilian de Bruijn nam voor Gen. een kijkje achter de schermen.
Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel
Brussel groeide in de late middeleeuwen uit tot een van de grootste steden van de Nederlanden. Bram Vannieuwenhuyze vertelt over het databaseproject dat de inwoners én bezoekers in kaart brengt.
Collectegiften in de Republiek
Familiehulp was in de zeventiende eeuw verre van vanzelfsprekend. Daarom vond in veel steden minstens één keer per week een huis-aan-huiscollecte plaats. Daniëlle Teeuwen onderzocht collectegiften en de financiering van armenzorg in de Republiek.
Armoede in een Aziatische stadskolonie 
Henk Niemeijer verdiepte zich in de armoede in Batavia. Door bittere armoede gedwongen verkochten mensen zichzelf daar als slaaf, en wonderlijk genoeg konden veel armen zichzelf alleen in leven houden door gebruik te maken van de diensten van een slavin.
Bolle Dirck en de armen van Woubrugge
Veel genealogen denken dat over voorouders die arm waren, nauwelijks iets in de archieven is te vinden. Léon van der Hoeven legt uit dat dit zeker niet altijd zo is. Armenrekeningen kunnen een heel rijke bron zijn.
Van achterbuurt tot achterstand
Net als de grote steden in het westen kreeg Deventer in de negentiende eeuw te maken met overbevolking en verkrotting. Vincent Sleebe deed onderzoek naar een nieuwe achterbuurt, die ontstond na de invoering van de Woningwet in 1901.
Zingen over vrijheid in een kamp
Elisabeth Lugt werd geboren in Batavia. Haar grote droom was het, zangeres te worden. Door de oorlog en de terugkeer naar Nederland leek deze droom aanvankelijk niet uit te komen. Tommy van Es vertelt het verhaal van een gedreven vrouw.
Priester tussen twee werelden
Luuk Keunen brengt met oude foto’s en briefjes het tragische levensverhaal van de Brabantse priester en missionaris Willem van den Nieuwenhof over het voetlicht.
Groninger herenboeren in beeld
Oud-CBGmedewerker Jochem Kroes vond op de markt oude foto's van pasteltekeningen. Hij ging op zoek naar informatie over de afgebeelden en de vervaardiger van de portretten.
En dan zijn er natuurlijk de vaste rubrieken:
NostalGen, met als thema dienstpersoneel, de tweede aflevering van de serie 'de zeven pijlers van de genealogie', de columns - waaronder de laatste bijdrage van Els Kloek, de boekenrubriek en de Verleden tijd.


dinsdag 1 september 2015

Inhoudsopgave Gen.magazine 2015-3

 

De Gen. is vertraagd. Als voorproefje dan vast wat hoogtepunten uit de inhoudsopgave:

Wat was de naam van Christiaan? 

Bij toeval ontdekte Annemieke van der Vegt dat ze rechtstreeks
afstamt van een Afrikaan die halverwege de achttiende eeuw
als jongetje werd meegenomen naar Nederland. Die ontdekking
vormde de aanzet tot een spannende speurtocht naar
zijn leven. Sophie Reinders interviewde haar.

Ballingschap in grijstinten

De Hugenootse vluchtelingen die eind zeventiende eeuw naar
Nederland kwamen, worden vaak als geloofshelden neergezet.
David van der Linden nuanceert hun ‘heldenstatus’ en plaatst
de ervaringen van deze Franse ballingen in breder perspectief.

Groeten uit Canada

Rond de vorige eeuwwisseling hielden emigranten naar Canada
contact met de familie in Nederland door middel van
brief- en prentbriefkaarten.
Jan Krijff en Karen Green verzamelden deze ‘minidagboeken’,
die een inkijkje bieden in de levens in dat nieuwe land.

In het dossier 'geld in de familie'

Klinkende namen

Familienamen als Poen, Pennings en Zondergeld vinden hun
oorsprong in ‘iets met geld’, zou je denken. Leendert Brouwer
toont aan dat dit lang niet altijd het geval hoeft te zijn.

‘Vrugtgebruik’ uit het Lakemanfonds

In 1663 benoemde Willem Lakeman al zijn nazaten van
moeders kant tot ‘eeuwiglijke’ erfgenamen; de beheerders van de
erfenis moeten jaarlijks uitkeren.
Nel Marinus is erfgenaam en probeert de geschiedenis van de
Stichting Het Lakeman Fonds te ontrafelen.

Memories van successie

Veel mensen denken dat vooral van de elite successiememories bewaard zijn gebleven. Maar deze vaak verrassend rijke bronnen zijn juist in overgrote meerderheid overgeleverd van mannen en vrouwen uit de lagere standen. Jaap Moes doet een en ander uit de doeken.